Vështrime

Bashkëpunimi multilateral për rimëkëmbjen globale

Bota pas COVID-19 nuk do të jetë më e njëjta. Le t’i shfrytëzojmë momentin dhe mundësitë, siç është Forumi Paqësor i Parisit, për të punuar bashkërisht në drejtim të luftimit të këtyre sfidave me një vizion më të qartë. I ftojmë liderët politikë, ekonomikë, fetarë dhe ata të mendësisë së njëjtë që të kontribuojnë në të gjithë këtë muhabet global

Bota pas COVID-19 nuk do të jetë më e njëjta. Le t’i shfrytëzojmë momentin dhe mundësitë, siç është Forumi Paqësor i Parisit, për të punuar bashkërisht në drejtim të luftimit të këtyre sfidave me një vizion më të qartë. I ftojmë liderët politikë, ekonomikë, fetarë dhe ata të mendësisë së njëjtë që të kontribuojnë në të gjithë këtë muhabet global

Në shtatorin e 2000-s, 189 vende e nënshkruan “Deklaratën e Mileniumit”, duke u dhënë formë parimeve të bashkëpunimit ndërkombëtar për një epokë të re të përparimit drejt synimeve të përbashkëta.