Vështrime

Optimizmi klimatik i Azisë

Optimizmi klimatik i Azisë

Ne duhet të vazhdojmë së ndërtuari sisteme infrastrukturore dhe të transportimit për t’i mbështetur rezultatet me nivel të ulët karboni, për t’i rikonstruktuar ndërtesat sipas efikasitetit të energjisë dhe për ta përmirësuar shëndetin jashtë tyre, por edhe caktuar rregulla të ndërtimit dhe urbanizimit të gjelbër. Dhe mund të nisim qysh tani

Hong-Kong, 18 janar – Optimizmi shihet në ajër kudo nëpër Azi, ku Partneriteti i ri Gjithëpërfshirës Rajonal Ekonomik ka rritur gjasat për rimëkëmbje pas pandemisë dhe për ringjallje të multilateralizmit. Në mënyrë edhe më premtuese, ekziston një dakordim përherë më i madh rajonal për domosdoshmërinë e adresimit të ndryshimeve klimatike.

Njoftimi i paradokohshëm nga Kina se do ta synojë neutralitetin e karbonit deri më 2060 – duke u pasuar nga zotimet prej Japonisë, Koresë Jugore dhe Hong-Kongut për zero emetime deri më 2050 – tregon se Azia Lindore po e trajton me seriozitet këtë çështje. Por, për ta bërë përnjëmend ndryshimin do të kërkohej rishikimi i modelit tradicional aziatik i zhvillimit, i cili ka toleruar prej kohësh degradimin mjedisor në interes të maksimalizimit të rritjes.