Vështrime

Miti i unitetit

Besimi në unitet absolut kombëtar, një bashkim të padiskutueshëm rreth flamurit dhe shtetit, është në kontradiktë me themelet e shoqërisë demokratike, ku secili ka të drejtën e mendimit të lirë, të paimponuar. Shtetet moderne nuk funksionojnë duke u mbështetur në unitete mitike rreth kauzave nacionale, por funksionojnë bazuar në rregullat strikte që secili duhet respektuar. Kushtetutën, ligjet, rregullat dhe standardet demokratike. Një vend ku elita politike ende insiston që edhe krimet mund të mos ndiqen, nëse merremi vesh, nuk mund të jetë demokratik

Besimi në unitet absolut kombëtar, një bashkim të padiskutueshëm rreth flamurit dhe shtetit, është në kontradiktë me themelet e shoqërisë demokratike, ku secili ka të drejtën e mendimit të lirë, të paimponuar. Shtetet moderne nuk funksionojnë duke u mbështetur në unitete mitike rreth kauzave nacionale, por funksionojnë bazuar në rregullat strikte që secili duhet respektuar. Kushtetutën, ligjet, rregullat dhe standardet demokratike. Një vend ku elita politike ende insiston që edhe krimet mund të mos ndiqen, nëse merremi vesh, nuk mund të jetë demokratik

Uniteti ndërshqiptar është një mit. Shqiptarët, në historinë e vet, së paku në një qind vjetët e fundit, nuk kanë ndonjë moment kur ishin të bashkuar rreth flamurit dhe idesë kombëtare. Madje as në kohët më të rënda për kombin, krerët politikë shqiptarë, udhëheqësit e kombit dhe popullit, nuk mund të tejkalonin dallimet, që në raste të shpeshta nuk ishin aq shumë ideologjike apo politike, sa lidheshin me interesat dhe synimet personale e grupore për pushtet, privilegje e përfitime materiale. Si provë e kësaj mjafton të shikojmë historinë shqiptare pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, dhe do të shohim se prej kohës së ngritjes së flamurit në Vlorë e deri në ditët e sotme mospajtimet politike ndërshqiptare ishin konstante.