Vështrime

Fatalizmi iluminist

Por, ku jemi sot? Jemi në pikën zero politike e ideologjike. Është esenciale të kuptohet dhe pranohet që në nivelin e politikës jemi në fund të një epoke historike

Ekziston një lidhje jashtëzakonisht interesante ndërmjet disa kategorive klinike e biblike, dhe politikës emancipuese, progresive ose, në fakt, cilitdo aktivitet që është i denjë për emrin politikë. Kategoritë që kam në mend janë, në vështrimin e parë, ekzaktësisht e kundërta e shënjuesit politikë: depresioni, pesimizmi, fatalizmi. Premisa e këtij teksti, që njëkohësisht nënkupton kondensimin “abstrakt” të konceptit, mund të formulohet në termet e teoricienit të katastrofave, Jean-Pierre Dupuy: “katastrofizëm iluminist”.