Vështrime

Dashuria e Petritit dhe Alvaros në kohë Murtaje

Ekspozita në Madrid e një njeriu, dashuria e të cilit nuk njihet plotësisht nga familja dhe shtetësia e të cilit nuk njihet plotësisht nga bota, përfshirë Spanjën

Ekspozita në Madrid e një njeriu, dashuria e të cilit nuk njihet plotësisht nga familja dhe shtetësia e të cilit nuk njihet plotësisht nga bota, përfshirë Spanjën

1.