Vështrime

Diktatura e diktatit

Ne shqiptarët karakterizohemi nga një ngjashmëri aq e madhe, saqë do të duhej të ishte frikësuese sot. Ne kemi shumë më shumë gjëra të përbashkëta sesa dallime, edhe pse në sy të parë duket e kundërta. Ngjashmëria jonë arrin kulmin veçmas kur jemi kundërshtarë.

Atëherë luftojmë me të njëjtat strategji, me të njëjtën logjikë, me të njëjtat fjalë. Përdorim saktësisht të njëjtat mjete. Ky lloj uniformizmi ynë që shpërfaqet masivisht në rrjetet sociale sa herë na duket sikur ndodh diçka e madhe, kjo duhej të na shtynte të mendonim.