Vështrime

Ne, evropianët ndotës

Si mund të bëhet hiri i Obiliqit pika kryesore e marrëdhënies së Kosovës me BE-në?

1.