Vështrime

Masakra e Reçakut dhe Gjykata e Hagës

Masakra e Reçakut, e kryer më 15 janar 1999, shënoi kthesë vendimtare përsa i përket konfliktit të armatosur në Kosovë. Kjo masakër të cilën regjimi i Millosheviqit e ka cilësuar dhe paraqitur si pasojë të “luftës kundër terroristëve shqiptarë të UÇK-së”, prodhoi efekt të kundërt me atë që ai synonte, e që ishte - mbajtja e situatës në Kosovë nën kontroll të plotë, por edhe të shkatërrimit të formacioneve ushtarake të UÇK-së dhe rezistencës së tyre të armatosur.

Efekti i Reçakut do të jetë edhe preteksti më i fortë i internacionalizimit të konfliktit në Kosovës, kësaj radhe nëpërmjet imazheve të civilëve të masakruar dhe mobilizimit të diplomacisë perëndimore. E tërë kjo çoi në negociatat e Rambouillesë, duke e fuqizuar dhe ngritur palën kosovare në nivelin e palës së barabartë negocuese. Pasojnë ndërhyrja dhe bombardimet e NATO-s, aktakuzat kundër Millosheviqit dhe zyrtarëve më të lartë të regjimit etj.