Vështrime

(Ba)analistët politikë

Çdo profesion e ka kohën e aktualitetit dhe rëndësinë e vet. Në kohën e epidemive aktualizohen mjekët. Në kohën e rrezikimit të sigurisë, policët, oficerët, ushtarët. Në kohën e burgosjeve masive avokatët. Në kohën e seminareve të gjuhës, gjuhëtarët. Në kohën e festivaleve të filmave dhe muzikës, regjisorët, kompozitorët, artistët... Në kohën e orëve letrare shkrimtarët dhe poetët... Kur të prishen makinat, automekanikët... Në kohën e zgjedhjeve, politikëbërjes, politikanët dhe politikologët. Politikanët që merren me politikëbërje, ndërsa politikologët me studimin dhe analizën e politikës dhe proceseve të politikëbërjes. Shpesh barazohet profesioni i politikanit me atë të politikologut. Pa ditur se shkenca politike procedon sipas argumenteve, ndërsa politikanët kryesisht argument e kanë pushtetin, përmes të cilit instrumentalizojnë mbështetësit për qëllimet e veta...

Dilemë nuk ka, shkencat sociale kanë lidhmëni mes vete. Është shumë mirë që para fushatës, gjatë fushatës, pas fushatës, ekziston një aktivizim analitik-politik. Por, nuk është mirë, që ky aktivizëm po tentohet, pa kritere profesionale, të ngrihet në nivelin e kompetencës politike. Të gjithë kanë të drejtë të merren me politikë, por vetëm ata që e kanë shkencën politike si profesion janë kompetentë për të analizuar dhe gjykuar për politikën dhe politikëbërjen, meqë politikologët studiojnë politikëbërjen.