Vështrime

Diskreditimi

Mosakreditimi i barakave universitare publike në Mitrovicë, Pejë e Prizren duhet të përcillet me masë të njëjtë në Ferizaj, Gjilan e Gjakovë. Siç i ka krijuar politika, duhet edhe t`i mbyllë. Në natyrën e universiteteve, humbja një herë e akreditimit do të thotë diskreditim, ndaj një tentim i dytë është vazhdim i politizimit të procesit për ta ruajtur qetësinë sociale e elektorale për atë duzinë mësimdhënësish e pak studentë që kanë gjetur strehë në këto kampe të ashtuquajtura universitare.

Vendimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë për të mos i akredituar universitetet publike në Mitrovicë, Pejë e Prizren është vetëm kësti i parë i dëmit që kanë bërë themeluesit e tyre.