Vështrime

Sekreti i lig i Kinës

Sekreti e ka një vend në qeveri, por jo edhe në financat ndërkombëtare për sektorin publik. Është kjo një praktikë që duhet të marrë fund përpara se të shkaktojë edhe më shumë dëm sesa që ka shkaktuar tanimë.

Sekreti e ka një vend në qeveri, por jo edhe në financat ndërkombëtare për sektorin publik. Është kjo një praktikë që duhet të marrë fund përpara se të shkaktojë edhe më shumë dëm sesa që ka shkaktuar tanimë.

Sekretet mund të jenë ndër asetet më të çmuara që qeveritë kanë: Kali i Trojës, kodi Enigma, Projekti Manhattan dhe sulmet e befasishme, si Pearl Harbor, Lufta gjashtëditore dhe Lufta e Yom Kippurit janë vetëm disa prej shembujve më të njohur. Por në disa raste dëshirat e qeverive për të mbajtur sekrete zor se mund të përthekohen në interesa kombëtare – dhe mund madje të jenë ndër kërcënimet më të rrezikshme të tyre. Kërcënimi bëhet akoma më i madh kur sekretet janë produkt i interesave kryelarta të një qeverie të huaj që synon ta çojë përpara synimin e vet.