Tech

Për të gjitha vajzat që duan karrierë në teknologji

 

LIFE from Gjirafa fton të gjitha vajzat dhe gratë që duan të aftësohen falas dhe të përfitojnë punësim të garantuar në fushën e teknologjisë.

Në një industri si Teknologjia, që është e dominuar nga djemtë dhe burrat, LIFE from Gjirafa dëshiron që të kontribuojë në gjithëpërfshirjën dhe avancimit të potencialit të të gjithë atyre që janë të interesuar në programim dhe teknologji.