Tech

Çka është NFT-ja, obsesioni më i fundit në internet

 

Tokeni i pa këmbyeshëm (NFT) është një njësi e të dhënave të ruajtura në një libër digjital, i quajtur blockchain, i cili mund të shitet dhe tregtohet. NFT-ja mund të lidhet me një aset të veçantë digjital ose fizik (të tillë si një skedar ose një objekt fizik) dhe një licencë për të përdorur aktivin për një qëllim të caktuar.

NFT-ja (dhe licenca përkatëse për të përdorur, kopjuar ose shfaqur aktivin bazë) mund të tregtohet dhe shitet në tregjet digjitale. Natyra jashtëligjore e tregtimit NFT zakonisht rezulton në një shkëmbim jozyrtar të pronësisë mbi aktivin që nuk ka bazë ligjore për zbatimin, që shpesh jep pak më shumë sesa përdorim si një simbol statusi.