Tech

ASHI-ja konfirmon problemet me e-maile në Kosovë

ASHI-ja konfirmon problemet me e-maile në Kosovë

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit në Kosovë (ASHI) konfirmoi se disa institucione shtetërore në Kosovë po ballafaqohen me probleme teknike në dërgimin e postës elektronike (e-mail).

Kjo agjenci menaxhon Infrastrukturën e Teknologjisë Informative në Kosovë për institucionet e Republikës së Kosovës.