Tech

Një hulumtim tregon se grupmosha 22-36 vjeç ka më së paku qasje në internet

Një hulumtim tregon se grupmosha 22-36 vjeç ka më së paku qasje në internet

Një hulumtim i ri dhe interesant ka zbuluar se grupmosha e të rinjve që punojnë përdorin më pak internetin se sa të pensionuarit.

Gjeneratat e vjetra mendohet që më së paku e përdornin internetin për shkak të njohurisë më të pakët të teknologjisë. Sidoqoftë, një sondazh i realizuar nga “Capgemini” me më shumë se 5.000 persona në gjashtë shtete: SHBA, Francë, Gjermani, India dhe Suedi, gjeti se 43 për qind e popullatës që janë ‘offline’ janë 36 vjeç ose më të ri, njofton Forbes.