Tech

YouTube përmirëson uebfaqen për tabletë

YouTube përmirëson uebfaqen për tabletë

Tani që tabletët po përdoren me të madhe gjatë kohës së izolimit nga koronavirusi, uebfaqja e madhe e videove, YouTube, ka përditësuar versionin e uebfaqes për këtë pajisje.

Uebfaqja e transmetimit ka përditësuar ndërfaqen për të përkrahur më mirë pajisjet me ekrane më të mëdha, si iPad, tabletë Android e ato Chrome.