Tech

“Zyrat fantazma” për raste emergjencash

“Zyrat fantazma” për raste emergjencash

Disa i quajnë “zyra fantazmë”. Janë këto disa ndërtesa në periferi e lokacione sekrete, ekzistenca e të cilave mbahet e fshehur për çdo rast. Mund të kaloni për çdo ditë buzë tyre dhe kurrë të mos u kushtoni vëmendje. Kanë pak apo fare shenja dalluese. Një mburojë të lartë dhe disa kamera sigurie, mbase.

Por në brendi janë radhë të tëra tryezash që presin për t’u përdorur në rast të ndonjë katastrofe – si një vend i sigurt për të kryer punët e zakonshme në rast se zyrat e rëndomta janë të paqasshme apo madje të shkatërruara.