Tech

Flotë anijesh-robotë nëpër oqeane

Flotë anijesh-robotë nëpër oqeane
 

Komunitetet detare dhe shkencore i kanë vendosur vetes qëllimin ambicioz, që deri në vitin 2030, të krijojnë hartën e gjithë fundeve të oqeaneve në botë. Konsiderohet ambicioz ngase tani, dhjetë vjet para këtij afati, gjithçka po nis thuajse nga e para, shkruan sot Koha Ditore.

Shifrat mund të jenë të kontestueshme, por tetëdhjetë për qind e sipërfaqes në fundin e detit ose është tërësisht e panjohur, ose nuk i është nënshtruar ndonjë matjeje me pajisje bashkëkohore. Projekti ndërkombëtar, GEBCO 2030, ka nisur për të mbyllur këtë hendek të të dhënave, duke ndërmarrë disa nisma për ta realizuar atë. Sidoqoftë, është e qartë se një pjesë e madhe e këtij projekti do të duhet të shfrytëzojë teknologjitë e reja ose të paktën ato më aktivet.