Tech

Yllka Guta, një shembull suksesi i programit “Brick”

Yllka Guta, një shembull suksesi i programit “Brick”

Yllka Guta, nxënëse e shkollës “Jeronim De Rada” në Ferizaj, ka qenë përfituese e një prej trajnimeve të programit “Brick”.

Ajo tashmë ka një rreth më të gjerë shoqërorë dhe ka fituar njohuri në fusha të ndryshme rreth përdorimit të internetit, ‘cyber’ dhunën, privatësinë në rrjetet sociale, etj.