Tech

Interneti si “droga”

Interneti si “droga”

Shkarkimi i aplikacioneve online edhe në rastet kur përdoren për qëllime argëtuese mes miqsh, mund t'ju kushtojë më shumë sesa marrja e të dhënave personale dhe keqpërdorimi i mundshëm i tyre.

Mjekët flasin për krijimin e varësisë dhe e krahasojnë me atë ndaj lëndëve narkotike. Shqetësimi vjen së pari për shëndetin mendor.