Tech

Mësohet data e lansimit të Samsung Galaxy S10 5G

Mësohet data e lansimit të Samsung Galaxy S10 5G

Samsung në linjën Galaxy ka lëshuar edhe variantin 5G të quajtur Samsung Galaxy S10 5G.

Kompania tashmë ka dhënë një njoftim zyrtar në lidhje me disponueshmërinë dhe çmimin e telefonit.