SOT

Buqeta e luleve, zgjidhja më e mirë si dhuratë

 

Në secilën festë të zakonshme janë dhuratat, e në veçanti lulet. E kërkesa për to shtohet edhe më tej në festën e gruas.

E një shumëllojshmëri të tyre e ofron lulishtja “Agrocoop”, të cilët thonë se më 8 mars serrat e tyre mbushen nga klientët për ta bërë zgjidhjen tyre për dhuratë.