SOT

Kunoviku, me park me shumë kafshë, pa pagesë për vizitorët

 

Rubrika “Tour” këtë javë ju dërgon drejt fshatit Kunovik të Komunës së Vushtrrisë.

Ky fshat ndodhet afro 16 kilometra në periferi të qytetit, por ka vite prej se nuk është i banuar.