SOT

Kulla e vjetër e fshatit Uçë në Istog

 

I shtrirë në veri të Kosovës e afër bjeshkëve të Moknës fshati UÇË është ndër më të vjetrit në Komunën e Istogut.

Ajo që e bën të veçantë këtë fshat është relievi i tij që ndihmon banorët e zonës të zhvillojnë veprimtari të ndryshme bujqësore.