SOT

Fëmijët krijues të lojërave me gjuhët programuese

 

Edhe pse ende të vegjël, pjesë të aktivitetit ditor e kanë edhe mësimin e gjuhëve programuese.

Madje, nxënësit e qendrës “ICodePython” thonë se me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, njohuritë për programimin në të ardhmen do të jenë të domosdoshme.