Shpallje të pavlefshme

Arif (Qazim) Alia shpall të pavlefshme diplomën bachelor të Kolegjit AAB dega kriminilastikë të datës 10.10.2016 më numër të protokolit 718/1016 Prishtinë.

Data e publikimit: 10.09.2020
Shpërndaje
Të tjera