Shpallje e pavlefshme

Rifat Beka shpall të pavlefshme dëftesën e kl.11 të Sh.M. “Gjin Gazulli” Prishtinë.

Data e publikimit: 13.10.2021
Shpërndaje
Të tjera