Shpallje

Njoftim
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Për” SH.P.K., me seli në Priushtinë adresa  Rr. “Luan Haradinaj” me çertifikatën e regjistrimit, Nr.i Biznesit 71237168, Nr.Fis. 601571517, konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Për” SH.P.K., z. Gentian Luzha, nga Prishtina , me Nr.të Letërnjoftimit 1002648551 shpallin të mbyllur - shuajnë shoqërinë “Për” SH.P.K.,  Nr.Biz. 71237168 Nr.Fis. 601571517, dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë.

Data e publikimit: 14.11.2020
Shpërndaje
Të tjera