PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Gjeni gjëegjëzën:

Gjëegjëza

Gjëegjëza

Si ushtarë në gojë të rreshtuar

Puna jonë është që të bluajmë

Por shpesh krimbi na sulmon

Nëse ti nuk na pastron