N'shpi

Pasion e obsesion – të dielën “N’shpi”

 

Obsesion? Cili është obsesioni juaj? A kthehet pasioni në obsesion?

Me jetu me kafshë e me mbledhë sende të vjetra, me u obsesionu në një njeri… a edhe në dy e më shumë njerëz…