Metro

99 vjet në shfrytëzim, Komuna duhet ta kompensojë Festivalin për tokën e vet

 

Festivali që mblodhi rreth 50 mijë vizitorë për 3 ditë në vitin 2018, gjatë kohës kur mbahej në Gërmi, tani do të zhvendoset në këtë fshat të kryeqytetit.

17 hektarë tokë ia ka ndarë Komuna e Prishtinës “Sunny Hillit” me të drejtë shfrytëzimi për 99 vjet, aq sa e lejon edhe Ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës me numër 04/L-144.