Metro

Ministria ktheu PZHK-në, Komuna e Prishtinës e paraqiti Batllavën si territor të saj

 

Ende pa marrë një pëlqim nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Komuna e Prishtinës në fund të muajit gusht tentoi ta qesë në shqyrtim publik Planin Zhvillimor Komunal.

Më 6 gusht të vitit 2021, Komuna e Prishtinës kishte dorëzuar projekt-planin zhvillimor komunal “Prishtina 2021-2029” në MMPHI, me kërkesë për marrjen e pëlqimit për hapjen e shqyrtimit publik.