Metro

Prishtina, performancë të dobët në 3 muajt e fundit

 

Punime të shumta ka gjithandej nëpër Prishtinë, por ato aktualisht paraqesin performancë jo të mirë për Komunën e Prishtinës.

Nga të gjitha shpenzimet, sipas një raporti të kryetarit Shpend Ahmeti, për 3 muajt e fundit më së paku janë shpenzuar në investime kapitale apo vetëm 11 për qind.