Lifestyle

Të përbashkëtat e njerëzve të lumtur

Të përbashkëtat e njerëzve të lumtur

Studimet për rolin e lumturisë në mirëqenien e njeriut kanë marrë një hov të madh vitet e fundit.

Ekspertët janë veçanërisht të interesuar për sjelljet, qasjet dhe zgjedhjet që nxisin lumturinë tek njerëzit.