Lifestyle

Truri i një të rrituri nuk është i pandryshueshëm

Truri i një të rrituri nuk është i pandryshueshëm

A jemi vërtet makineri e programuar që funksionon përmes qarqeve që ne nuk mund ta ndryshojmë dhe të kemi një jetë të paracaktuar nga truri me të cilin kemi lindur, apo jemi të aftë të rimarrim dhe riprogramojmë mendjen dhe të kontrollojmë jetën tonë?

Neuroshkencëtarja Hannah Cricklow tregon se çfarë thotë studimi i fundit i trurit për vullnetin tonë të lirë, çfarë është trashëguar përkundrejt asaj që është fituar.