Lëmsh

Programi i biçikletave në Australi për nxënësit problematikë

 

Programi për rregullim të biçikletave për fëmijë dhe adoleshentë në Australi nuk po ndihmon vetëm që biçikletat të largohen nga deponitë e mbeturinave, por po u ndihmon të rinjve që të angazhohen diku.

“The Bike Collective” po u ndihmon nxënësve problematikë që të zhvillojnë shkathtësi sociale dhe të punës.