Lëmsh

Flamingot në Keni, në zhdukje

Flamingot në Keni, në zhdukje
 

Pothuajse gjysma e 3.5 milionë flamingove në botë jetojnë në liqenin e Bogorias në Keni, por kur vështrohet më afër situata nuk është edhe aq e mirë.

Trupat e ngordhur të këtyre zogjve të hijshëm varen nëpër degët e pemëve dhe ferrat e shkurreve “prosopis juliflora”.