Lëmsh

20 milionë dollarë për një pikturë...

20 milionë dollarë për një pikturë...

Një pikturë e artistit belg Rene Magritte u shit në ankandet e artit në New York.

Një pikturë e artistit belg Rene Magritte, u shit 19,6 milionë dollarë në ankandet e artit në New York.