Kulturë

Përkeqësimi i gjendjes së monumenteve nuk ndalet, reformat ende larg

Nga e majta: Kulla e Haxhi Mustafës në Skivjan të Gjakovës para rrënimit në korrik të vitit 2016 dhe pas rrënimit në gusht të vitit 2021 (Foto: CHwB Kosova)

Rrënim i aseteve të trashëgimisë kulturore për ndërtime të reja, mungesën e kapaciteteve institucionale për kujdes ndaj trashëgimisë e çalime në llogaridhënie janë disa prej evidentimeve që i ka bërë Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij “CHwB Kosova”.

 

“Gjendja fizike e aseteve vazhdon të përkeqësohet, ndërsa disa prej tyre janë rrënuar, ndërkohë institucionet përgjegjëse tashmë 20 vjet kanë mbetur të pareformuara, pa politika të qarta, pa definim të roleve dhe përgjegjësive, dhe me probleme të transparencës dhe llogaridhënies”, ka thënë Sali Shoshi, kur i është kërkuar ta komentojë raportin “Gjendja e Trashëgimisë Kulturore në Kosovë – 2021”, hartuar prej organizatës që udhëheq, “CHwB Kosova”. Raste konkrete të një konstatimi të tillë jepen në Raportin që përfshin periudhën kohore prej vitit 2016 deri më 2021

Rrënim i aseteve të trashëgimisë kulturore për ndërtime të reja, mungesën e kapaciteteve institucionale për kujdes ndaj trashëgimisë e çalime në llogaridhënie janë disa prej evidentimeve që i ka bërë Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij “CHwB Kosova”.

Në raportin “Gjendja e Trashëgimisë Kulturore në Kosovë – 2021”, Fondacioni ka bërë një analizë të gjendjes në fushën e trashëgimisë kulturore. Saktësisht është marrë me gjendjen e aseteve të trashëgimisë ndërtimore duke shpalosur edhe performancën institucionale që e kanë detyrë ruajtjen, mbrojtjen dhe integrimin këtyre aseteve në politikat zhvillimore të vendit.