Kulturë

“Ritet familjare – këngët e kanagjegjit” nëpër histori për zërin e gruas

Me “Ritet familjare – këngët e kanagjegjit” zbërthehet se si trajtohet gruaja në histori, shoqëri dhe në familje
 

Në shikim të parë, shfaqja “Ritet familjare – këngët e kanagjegjit” duket si shpalosje e traditës, por në esencë vjen edhe si mesazh për ndryshimin e pozitës së gruas në shoqërinë shqiptare. Dhuna kundër gruas e manifestuar gjatë kohëve të fundit ka qenë motivim për këtë angazhim të studentëve të Fakultetit të Filologjisë të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren

Studentët e Fakultetit të Filologjisë të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, nën mbikëqyrjen e profesoreshës Vjollca Dibra, kanë realizuar shfaqjen “Ritet familjare - këngët e kanagjegjit”, që është shpalosur para audiencës në amfiteatrin e këtij institucioni të arsimit të lartë. Bartësit e këtij aktiviteti kanë bërë të ditur se dhuna kundër gruas, e manifestuar gjatë kohëve të fundit, ka qenë motivim për këtë angazhim me studentët, me qëllimin që të ngrihet zëri për nevojën e ndryshimit të gjendjes së gruas në shoqërinë kosovare.

“Në fakt, ne kemi dashur të përçojmë një mesazh që gruaja në shoqërinë tonë ka qenë jo në gjendje të mirë. Një dhembshuri për gjendjen e gruas nëpër kohë të ndryshme në shoqërinë tonë dhe një mesazh që kjo ndoshta edhe me elemente të caktuara ende mbizotëron në shoqërinë tonë. Një element që ne po duam ta zhdukim apo largojmë nga shoqëria jonë”, ka thënë profesoresha Dibra, për ngjarjen e mbajtur të enjten.