Kulturë

Nisma e harruar e përfshirjes së Prizrenit në Listën e trashëgimisë botërore

 

Shqyrtimi i alternativave të përfshirjes së Prizrenit në Listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s pothuajse është lënë në harresë, në mungesë të veprimeve konkrete për jetësimin e kësaj ideje. Aktivistët e shoqërisë civile kërkojnë ndërmarrjen e hapave përgatitorë bashkë me ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, derisa institucionet pranojnë se përfshirja e Prizrenit në listën e UNESCO-s është proces kompleks.

Diskutimi i iniciuar vite më parë nga Komuna e Prizrenit mbi alternativat e përfshirjes së qytetit të vjetër në Listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është shoqëruar me pak veprime konkrete në këtë drejtim. Madje edhe zotimet e Qeverisë së shkuar lidhur me themelimin e këshillit për "Prizrenin në UNESCO", me synim të përmbushjes së kritereve për aplikim, nuk janë jetësuar.

Monitoruesit nga shoqëria civile konsiderojnë se kjo nismë është lënë në harresë. Sipas tyre, ndonëse Kosova ende nuk ka raporte zyrtare me UNESCO-n, megjithatë organet vendore duhet të ndërmarrin hapa përgatitorë për përfshirjen e Prizrenit në Listën e trashëgimisë botërore.