Kulturë

Vendimi që rrëzon projektin për Hamamin e Madh, i pakuptueshëm për Komunën

Komuna e Prishtinës ka rënë në hall. E ka të paqartë vendimin e Ministrisë së Kulturës. Për zyrtarët komunalë del të jetë konfuz vendimi nëpërmjet të cilit është anuluar vendimi që miratonte projektin e agjencisë turke për zhvillim dhe rindërtim – TIKA për restaurimin e Hamamit të Madh në Prishtinë. Është vendimi i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për Shqyrtimin e Ankesave kundër vendimeve të Institutit të Kosovës për Mbrojtje të Monumenteve.

 

Komuna e Prishtinës ka rënë në hall. E ka të paqartë vendimin e Ministrisë së Kulturës. Për zyrtarët komunalë del të jetë konfuz vendimi nëpërmjet të cilit është anuluar vendimi që miratonte projektin e agjencisë turke për zhvillim dhe rindërtim – TIKA për restaurimin e Hamamit të Madh në Prishtinë. Është vendimi i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për Shqyrtimin e Ankesave kundër vendimeve të Institutit të Kosovës për Mbrojtje të Monumenteve.

“Anulohet Vendimi nr. 22/2020, i datës 23.06.2021 i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve për aprovimin e projektit kryesor për konservimin/restaurimin e asetit të trashëgimisë kulturore në mbrojtje – Hamami i Madh i Prishtinës”, shkruhet në pikën e dytë të vendimit të së hënës. Në arsyetimin prej gjashtë faqesh tregohet se projekti i aprovuar kishte probleme të mëdha, andaj nuk duhej miratuar nga IKMM-ja.