Kulturë

Ahmet Zogu në mesin e shtetarëve të Ligës Arabe

Më 1947 u botua në Kajro libri "Historia e artë e figurave dhe personaliteteve të shquara të Ligës Arabe” i Muhammad A. Nagjëm, që më shumë i përngjan një albumi me fotografi e biografi të shkurtra të figurave të prezantuara që kishin peshë atë kohë në botën arabe.

Ky libër do të dukej interesant për ndonjë historian që merret me historikun e Ligës Arabe, por për ne del më ndryshe pasi që në faqen 32 paraqitet me fotografi "Lartmadhëria e tij Ahmet Zogu, mysafir i dashur i Egjiptit", kurse në të majtë paraqiten dy mbretër të Egjiptit: Fuadi, kandidati serioz për fronin e Shqipërisë gjatë viteve 1912-1913, dhe mbreti i Egjiptit 1922-1936, e Faruku mbreti i fundit i dinastisë shqiptare në Egjiptit 1936-1952.