Kulturë

Teatrot para, gjatë dhe pas pandemisë

Deri në vitin 2020 teatrot lokale nuk kanë pasur buxhet të rregullt për staf dhe projekte. Këto institucione janë përballur me greva të aktorëve dhe struktura e tyre udhëheqëse nuk ka qenë asnjëherë e plotë.

Këto janë disa prej gjetjeve të raportit “Dekada e teatrove lokale”, që është prezantuar të premten në kuadër të “Kosovo Theatre Showcase”, raporton KOHA.