Kulturë

“Arratisja ime në liri” nga intelektuali i burgosur

“Arratisja ime në liri” nga intelektuali i burgosur

Prezantimi i çdo libri të një autori të huaj i përkthyer në gjuhën shqipe paraqet moment të veçantë për opinionin lexues. Nuk ka dilemë së sfidat e para në këtë aspekt i ka përjetuar përkthyesi i librit, sepse është dashur angazhim serioz për të arritur qëllimin e dëshiruar, sepse kemi të bëjmë me një libër të veçantë për nga qasja dhe përmbajtja. Fjala është për librin e Alija Izetbegoviqit, “Arratisja ime në liri” (Shënime nga burgu), përkthyer nga Ismail Dizdari.

Ngjarjet e trajtuara në këtë botim kanë të bëjnë me një kohë të kufizuar, përkatësisht me kohën kur autori i librit ka qenë i burgosur politik. Kemi të bëjmë me vitet e fundit të ekzistimit të sistemit socialist në shtetin e ish-Jugosllavisë (1983-1989). Në këtë kohë, sipas të dhënave të verifikuara në ish-Jugosllavi pas vitit 1981, në kategorinë e të burgosurve politikë në vendin e parë ishin shqiptarët, ndonëse ka pasur edhe nga popujt e tjerë, ku si rast tipik është Alija Izetbegoviqi, shkrimtari, teologu, intelektuali dhe veprimtari i njohur i çështjes kombëtare boshnjake.