Kulturë

Teatri i Operës dhe Baletit mbetet pa lokacion

 

Në këtë vend, me planin rregullues, është paraparë të zënë vend objektet e dy fakulteteve të Universitetit të Prishtinës: Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore dhe atij Ekonomik.

Planet e Komunës po bëhen pavarësisht që në korrik të këtij viti, Ministria e Kulturës kishte hapur konkurs ndërkombëtar për “zhvillimin e projektit konceptues dhe vizatimeve të hollësishme të ndërtimit për Operën dhe Teatrin Kombëtar në Prishtinë”.