Kulturë

“Kaya’s Art”, shkolla që ua mëson të rinjve teknikat e artit figurativ

“Kaya’s Art”, shkolla që ua mëson të rinjve teknikat e artit figurativ

Qytezës së Fushë Kosovës i ka munguar një shkollë profesionale arti, e së fundmi, ajo është bërë me një të tillë.

Një burim për dije shumë i veçantë u është ofruar fëmijëve dhe moshave të ndryshme, për nxënësit që kanë mendim kritik dhe artistik për të ardhmen një synim të ndritshëm, transmeton emisioni Express në KTV.