Kosovë

Sigurohen librat falas për nxënësit e komuniteteve joshumicë

 

Në dy javët e shkuara procesi mësimor për nxënësit e komuniteteve joshumicë në Prizren është zhvilluar me vështirësi në mungesë të teksteve shkollore. Por, të premten, pas angazhimit të disa deputetëve, atyre librat u janë ndarë falas në formë donacioni nga shtëpitë botuese

Me nismën e deputetëve nga radhët e komunitetit turk dhe atij boshnjak janë siguruar falas, në formë donacioni, tekstet shkollore për nxënësit që e vijojnë mësimin në gjuhët turke e boshnjake.

Tekstet shkollore për nxënësit e shkollave fillore të ulëta u shpërndanë të premten në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Prizren.