Kosovë

Komunitetet joshumicë në Prizren ankohen për zvarritje në realizimin e projekteve

Kuvendi komunal i Prizrenit, komunitetet joshumice
 

Anëtarët e Komitetit për Komunitete në Prizren kanë paraqitur një mori kërkesash për realizimin e projekteve infrastrukturore në vendbanimet ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve joshumicë.

Tek ka raportuar në mbledhjen e fundit të këtij komiteti, drejtori i Shërbimeve Publike, Çelë Lamaj, tha se buxheti i këtij viti është miratuar në fund të muajit prill, dhe se për këtë arsye ka pasur vonesa në realizimin e projekteve.