Kosovë

Ministria nuk ka të dhëna të sakta për dëmet që ka shkaktuar breshri

 

Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë thënë të mos e dinë vlerën e saktë të dëmeve që janë shkaktuar nga breshri në kulturat bujqësore në disa vende të Kosovës.

Sipas zyrtares së lartë për komunikim me publikun në këtë Ministri, Albulena Maloku-Ahmeti, pas vlerësimit në terren nga komisionet komunale dhe raportet përmbledhëse i dërgojnë në MBPZHR.